Wyszukiwarka kodów pocztowych Polska

Szukaj

Polska - mapa kodów pocztowych

Pokaż wszystkie kody na mapie


Kody pocztowe w Polsce

Polski kod pocztowy składa się z 5 cyfr w formacie NN-NNN gdzie:
- pierwsza cyfra określa okręg pocztowy.
- druga cyfra wskazuje na strefę kodową, czyli część okręgu pocztowego wyznaczony przez jednostki administracyjne lub linie komunikacyjne.
- trzecia cyfra to sektor kodowy wytyczony przez obszar podległy rozdzielni sektorowej lub część jednego z największych miast.
- czwarta i piąta cyfra wskazują placówkę pocztową i jej obszar działania.


Okręgi pocztowe (pierwsza cyfra kodu) opisuje tabela poniżej. Jako pierwszy okręg wybrano okręg warszawski, a kolejność pozostałych wyznaczono zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Numer okręgunazwa okręguwojewództwo
0okręg warszawskiwojewództwo warszawskie
1okręg olsztyńskiwojewództwo olsztyńskie i białostockie
2okręg lubelskiwojewództwo lubelskie i kieleckie
3okręg krakowskiwojewództwo krakowskie i rzeszowskie
4okręg katowickiwojewództwo katowickie i opolskie
5okręg wrocławskiwojewództwo wrocławskie
6okręg poznańskiwojewództwo poznańskie i zielonogórskie
7okręg szczecińskiwojewództwo szczecińskie i koszalińskie
8okręg gdańskiwojewództwo gdańskie i bydgoskie
9okręg łódzkiwojewództwo łódzkie

Rozmieszczenie okręgów pocztowych i stref kodowych na mapie Polski przedstawia się następująco:
Kody pocztowe Polska Źródło: Wikipedia, autor: GfK GeoMarketing, Licencja: CC BY-SA 3.0


Instrukcja

Aby odszukać jaki jest kod pocztowy związany z danym adresem prosimy wpisać adres lub jego fragment w pole Adres nad mapą i nacisnąć przycisk Szukaj. Opcjonalnie można wybrać konkretny kraj gdzie znajduje się poszukiwany kod pocztowy.Aby odszukać lub zlokalizować znany nam kod pocztowy prosimy wpisać kod lub jego fragment w pole Kod pocztowy i nacisnąć przycisk Szukaj. Znalezione kody pojawią się w tabeli nad mapą. Kliknięcie na wybrany kod w spowoduje zaznaczenie jego lokalizacji.