Wyszukiwarka kodów pocztowych Holandia

Szukaj

Holandia - Mapa kodów pocztowychKody pocztowe w Holandii

Kody pocztowe w Holandii składające się z czterech cyfr, a następnie dwóch wielkich liter.

Pierwsze dwie cyfry oznaczają miasto i region, kolejne dwie cyfry i dwie litery wskazują zakres numerów domów (zwykle na tej samej ulicy).
W konsekwencji adres pocztowy jest jednoznacznie określony przez kod pocztowy i numer domu. Średni kod pocztowy holenderski składa się z ośmiu pojedynczych adresów.


Rozmieszczenie regionów pocztowych na mapie Holandii przedstawia poniższy schemat.
Kody pocztowe Holandia


Instrukcja

Aby odszukać jaki jest kod pocztowy związany z danym adresem prosimy wpisać adres lub jego fragment w pole Adres nad mapą i nacisnąć przycisk Szukaj. Opcjonalnie można wybrać konkretny kraj gdzie znajduje się poszukiwany kod pocztowy.Aby odszukać lub zlokalizować znany nam kod pocztowy prosimy wpisać kod lub jego fragment w pole Kod pocztowy i nacisnąć przycisk Szukaj. Znalezione kody pojawią się w tabeli nad mapą. Kliknięcie na wybrany kod w spowoduje zaznaczenie jego lokalizacji.W przypadku, kiedy ani kod pocztowy ani adres nie jest znany możliwe jest odszukanie kodu poprzez naszą mapę świata. Po kliknięciu przełącznika w prawym górnym rogu mapy pojawią się ikony reprezentujące poszczególne kody lub grupy kodów. Kliknięcie na jedną z nich spowoduje wyświetlenie kodów pocztowych w danej okolicy. Uwaga: Ze względu na ograniczenia silnika mapy kody prezentowane w ten sposób są grupowane w ramach wycinków mapy. Część kodów pocztowych dla najgęściej zaludnionych obszarów może być pominięta.