Wyszukiwarka kodów pocztowych Austria

Szukaj

Austria - kody pocztoweKody pocztowe w Austrii

Kody pocztowe dla Austrii składają się z 4 cyfr.
Pierwsza cyfra określa obszar geograficzny (kraj związkowy) na terytorium Austrii. Druga określa region w ramach danego obszar. Trzeca używana jest do trasowania korespondencji, a czwarta określa konkretną placówkę pocztową.


Orientacyjne znaczenie pierwszej cyfry kodu pocztowego Austrii opisuje poniższa tabela:

RegionKody pocztowe (zakres)
Wiedeń1xxx
Dolna Austria2xxx, 3xxx
Górna Austria4xxx
Salzburg (kraj związkowy) i częściowo Górna Austria5xxx
Tyrol i Vorarlberg6xxx
Burgenland7xxx
Styria8xxx
Karyntia i Wschodni Tyrol9xxx

Rozmieszczenie regionów pocztowych na mapie Austrii przedstawia poniższy rysunek.
Kody pocztowe Austria


Instrukcja

Aby odszukać jaki jest kod pocztowy związany z danym adresem prosimy wpisać adres lub jego fragment w pole Adres nad mapą i nacisnąć przycisk Szukaj. Opcjonalnie można wybrać konkretny kraj gdzie znajduje się poszukiwany kod pocztowy.Aby odszukać lub zlokalizować znany nam kod pocztowy prosimy wpisać kod lub jego fragment w pole Kod pocztowy i nacisnąć przycisk Szukaj. Znalezione kody pojawią się w tabeli nad mapą. Kliknięcie na wybrany kod w spowoduje zaznaczenie jego lokalizacji.